Навчальна програма

Тезаурус

Лекція. Основи педагогічної майстерності

Тема 1 (семінар). Педагогічна ситуація та педагогічна задача

Тема 2.1 (семінар). Внутрішня техніка вчителя (вербальні засоби)

Тема 2.2 (семінар). Зовнішня техніка вчителя (невербальні засоби)

Тема 3 (семінар). Соціально-перцептивна техніка

Тема 4.1 (семінар). Педагогічне спілкування та його особливості

Тема 4.2 (семінар). Техніка мовлення

Тема 5 (семінар). Педагогічний вплив як основа педагогічної взаємодії

Тема 6.1 (семінар). Педагогічний такт і тактика вчителя

Тема 6.2 (семінар). Майстерність вчителя у розв’язанні педагогічних конфліктів

Тема 7.1 (семінар). Майстерність забезпечення зворотного зв’язку у спілкуванні

Тема 7.2 (семінар). Майстерність педагога у проведенні індивідуальної бесіди

Завдання для самостійної роботи

Теми рефератів

Додатки до лекцій

Література

Предметні поняття

З матеріалами можна ознайомитися за посиланням: https://goo.gl/u3uZo7