Види методичної роботи Рік Тема виступу Вихідні дані
Участь у науково-практичних конференціях 2010 Створення ефективної системи запобігання злочинам серед неповнолітніх – надійне забезпечення зниження рівня злочинності  Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасні проблеми». – Кіровоград: Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС, 2010.
2010

Розвиток дидактичних ідей В.О. Сухомлинського в сучасній освіті

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Кіровоград: КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2010.

2011 Роль органів місцевої влади та громадських організацій у попередженні злочинності неповнолітніх  Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасні проблеми». – Кіровоград: Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС, 2011.
2011 Імідж сучасної школи як фактор впливу традицій громадянського суспільства на розвиток ціннісних орієнтацій учнів. 

Збірник матеріалівВсеукраїнської науково-методичної конференції «Ідеї В.О. Сухомлинського про науку, майстерність і мистецтво управління в практиці сучасного освітнього менеджменту». – Кіровоград: Інститут педагогіки НАПН України, КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2011.

2012 Управлінська діяльність директора школи: навчально-виховний аспект Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної конференції «Виховання громадянина-патріота в педагогіці В. Сухомлинського та сучасній освітній практиці». – Кіровоград: Інститут проблем виховання НАПН України, КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2012.
2013 Теоретичні й практичні засади розвитку обдарованості дитини в контексті спрямованої діяльності сучасної школи  Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави», Крим. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2013.
2014 Пропедевтичні витоки профільного навчання загальної середньої освіти: політехнічний контент Збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції «Науково-методичний супровід допрофільного і профільного навчання в умовах міста». – Випуск 2. – Кіровоград: ЦМСПС, 2014.
2014 Проектуванняосвітнього середовища загальноосвітнього закладу щодо створення оптимальної системи роботи з обдарованими дітьми Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості особистості учня».Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014.
2014 Система трудового виховання учнівської молоді в контексті ціннісних орієнтацій науково-педагогічної спадщини І.Г. Ткаченка Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток продуктивних ідей педагога-новатора І.Г. Ткаченка в сучасному освітньому просторі». КДПУ імені Володимира Винниченка, 2014.
Розробка методичних посібників, інших педагогічних видань 2013 Портфоліо директора школи: самоосвітній контент Інформаційно-методичний посібник. Серія: «Азбука управлінської діяльності». Випуск 25. – Кіровоград: Управління освіти Кіровоградської міської ради, 2013.
Статті у науково-методичних журналах, виданнях ВАК 2010 Філософські аспекти проблеми здоров’я та здорового способу життя: ретроспективний контент-аналіз Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 1-2 (13-14), 2010.
2010 Теоретичні й практичні засади розвитку обдарованості особистості дитини в контексті спрямованої діяльності сучасної школи  Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 3-4 (15-16), 2010.
2010 Проблеми розвитку обдарованості особистості дитини: психолого-педагогічні засади Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». – Випуск 91. – Збірник наукових праць КДПУ, 2010.
2010 Створення ефективної системи запобігання злочинам серед неповнолітніх – надійне забезпечення зниження рівня злочинності Наукове видання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасні проблеми». – Кіровоград: Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС, 2010.
2010 Концептуальні засади розвитку учнівського самоврядування в контексті здійснення громадянського виховання учнівської молоді Наукові записки. Серія: «Педагогіка і психологія». – Випуск 32. – Збірник наукових праць Вінницького ДПУ ім. М. Коцюбинського, 2010.
2010 Розвиток дидактичних ідей В.О. Сухомлинського в сучасній освіті Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Кіровоград: КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2010.
2011 Філософські аспекти проблеми здоров’я та здорового способу життя Науково-методичний журнал «Основи здоров’я». № 1(1). – Харків: Видавництво «Основа», 2011.
2011  Пізнавальна діяльність як основа розвитку особистості учня Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». – Випуск 93. – Збірник наукових праць КДПУ, 2011.
2011 Роль органів місцевої влади та громадських організацій у попередженні злочинності неповнолітніх Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасні проблеми». – Кіровоград: Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС, 2011.
2011 Архітектоніка управлінської культури директора школи в контексті соціально-економічних вимог Науково-методичний журнал «Управління школою». № 22-24(322-324). – Харків: Видавництво «Основа», 2011.
2011 Сутність та зміст моделювання в управлінні загальною середньою освітою:національний та світовий досвід Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». – Випуск 101. – Збірник наукових праць КДПУ, 2011.
2011 Збірник матеріалів авторського семінару-практикуму за темою: «Технологія вдосконалення системи самоосвітньої науково-методичної роботи вчителя» та методичні рекомендації щодо опанування вчителем основ ІКТ Інформаційно-методичний посібник. Серія «Азбука управлінської діяльності». Випуск 22. – Кіровоград: Управління освіти Кіровоградської міської ради, 2011.
2011 Аксіологічні аспекти моделювання в управлінні освітою (на прикладі національного та європейського досвіду) Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 3-4 (19-20), 2011.
2011 Імідж сучасної школи як фактор впливу традицій громадянського суспільства на розвиток ціннісних орієнтацій учнів. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Ідеї В.О. Сухомлинського про науку, майстерність і мистецтво управління в практиці сучасного освітнього менеджменту». – Кіровоград: Інститут педагогіки НАПН України, КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2011.
2012 Організація позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників як психолого-педагогічна проблема Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». – Випуск 103. – Збірник наукових праць КДПУ, 2012.
2012 Роль учнівського самоврядування в процесі розвитку соціальних якостей старшокласників Збірник наукових праць Інституту проблем виховання НАПН України: «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді». – Випуск 16. Книга 1, 2012.
2012 Управлінська діяльність директора школи: навчально-виховний аспект Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Виховання громадянина-патріота в педагогіці В. Сухомлинського та сучасній освітній практиці». – Кіровоград: Інститут проблем виховання НАПН України, КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2012.
2012 Акмеологічні аспекти розвитку обдарованості дитини в контексті спрямованої діяльності сучасної школи Науково-методичний журнал НАПН України «Освіта та розвиток обдарованої особистості».– К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України. № 2, 2012.
2013 Аксіологічні аспекти компетенізації освіти Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 1 (25), 2013.
2013 Акмеологічні аспекти компетенізації освіти Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». – Випуск 122. – Збірник наукових праць КДПУ, 2013.
2013 Система роботи з обдарованими учнями: акмеологічний аспект Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 3-4 (15-16), 2013.
2013 Роль самостійної пізнавальної діяльності учнів в контексті формування загальнонавчальних умінь Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». – Випуск 123.Том I. – Збірник наукових праць КДПУ. – 2013.
2013 Теоретичні й практичні засади розвитку обдарованості дитини в контексті спрямованої діяльності сучасної школи Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави», Крим. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2013.
2013 Проблеми управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу в творчій спадщині В.О. Сухомлинського Збірник науково-методичних статей «Педагогічний процес: теорія і практика». – Випуск 1 (2). – Кіровоград: ЦМСПС, 2013.
2014 Проблема профільного навчання загальної середньої освіти: історичний аспект Збірник статей інтернет-конференції «Науково-методичний супровід допрофільного і профільного навчання в умовах міста» ». – Випуск 2. – Кіровоград: ЦМСПС, 2014.
2014 Проектування освітнього середовища загальноосвітнього закладу щодо створення оптимальної системи роботи з обдарованими дітьми Збірник статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості особистості учня». – Івано-Франківськ: Прикарпатський НУ імені Василя Стефаника, 2014.
2014 Пропедевтичні витоки профільного навчання загальної середньої освіти: політехнічний контент Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». – Випуск 123. – Збірник наукових праць КДПУ, 2014.
2014 Система трудового виховання учнівської молоді в контексті ціннісних орієнтаційнауково-педагогічної спадщини І.Г. Ткаченка Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 3-4, 2014.