Набока Борис Стефанович, директор школи (1982-2017), доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук, Doctor of Philosophy (Ph.D.), вчитель-методист, відмінник освіти України. Коло наукових інтересів: Ключові домінанти управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу. Демократичні виміри розвитку учнівського самоврядування в контексті соціально-педагогічних проблем. Участь в освітніх проектах: Міжнародний проект «Рівний доступ до якісної освіти» (МОН України, НАПН України, Міжнародний банк розвитку та реконструкцій).

 1. Областная научно-практическая конференция «Проблемы формирования всестороннеразвитой личности в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского и практике работы современной школы». (Кировоград, 1983).
 2. Республіканська науково-практична конференція «Ідеї формування гармонійно розвинутої особистості в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського та їх творча реалізація в умовах перебудови загальноосвітньої школи». (Кіровоград, 1988).
 3. Всеукраїнська конференція: «Актуальні проблеми управління сучасною школою». (Київ, 1994).
 4. Міжвузівська наукова конференція «Використання персональних комп’ютерів у початковій школі». (Дніпропетровськ, 1996).
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи». (Херсон, 1997).
 6. Науково-практична конференція «Педагогіка Василя Сухомлинського на зламі епох» та V Всеукраїнські педагогічні читання. (Кіровоград, 1998).
 7. Обласна науково-практична конференція «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: здобутки, проблеми, перспективи». (Кіровоград, 1999).
 8. Звітна наукова конференція Державної академії керівних кадрів освіти «Післядипломна освіта та управління навчальними закладами в умовах трансформації суспільства». (Київ, 1999).
 9. Всеукраїнська конференція «Сучасні підходи до організації методичної роботи з педагогічними кадрами». (Київ, 2000).
 10. ІІ обласні Хмурівські методичні читання. Обласна науково-практична конференція «Лекційно-практична система навчання в освітній діяльності вчителя». (Кіровоград, 2003).
 11. Обласна науково-практична конференція «Концепція профільного та професійного навчання в старшій школі: умови реалізації». (Кіровоград, 2004).
 12. ІІІ обласні Хмурівські методичні читання. Обласна науково-практична конференція«Технологія фахової майстерності: ІКТ-компетентність в освітніх процесах». (Кіровоград, 2007).
 13. ІІІ Міжнародна конференція та XV Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: ідеї, пошуки, перспективи». (Кіровоград, 2008).
 14. Міжнародна науково-практична конференція «Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасні проблеми». Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС. (Кіровоград, 2010).
 15. Всеукраїнська науково-методична конференція «Розвиток дидактичних ідей В.О. Сухомлинського в сучасній освіті». (Кіровоград, 2010).
 16. Міжнародна науково-практична конференція «Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасні проблеми». Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС. (Кіровоград, 2011).
 17. Всеукраїнська науково-методична конференція «Ідеї В.О. Сухомлинського про науку, майстерність і мистецтво управління в практиці сучасного освітнього менеджменту». (Кіровоград, 2011).
 18. Всеукраїнська науково-методична конференція «Виховання громадянина-патріота в педагогіці В.О. Сухомлинського та сучасній освітній практиці». Інститут проблем виховання НАПН України. (Кіровоград, 2012).
 19. Всеукраїнська науково-практична конференція «Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації, психолого-дидактичний супровід, досвід роботи, перспективи» (Кіровоград, 2013).
 20. Міжнародна науково-практична конференція (вебінар) «Напрямки розвитку виховання в контексті реалізації ініціативи «Наша нова школа». Московський державний університет технологій та управління ім. К. Розумовського (Москва, 2013).
 21. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави». Інститут обдарованої дитини НАПН України. (Крим, 2013).
 22. VІ Міжнародна конференція таХХ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості». (Кіровоград, 2013).
 23. Науково-практична інтернет-конференція «Науково-методичний супровід допрофільного і профільного навчання в умовах міста»». (Кіровоград, 2014).
 24. Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості особистості учня». Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. (Івано-Франківськ, 2014).
 25. Інтернет-конференція «Шляхи ефективного впровадження новітніх освітніх технологій у навчальних закладах». КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». (Кіровоград, 2016).
 26. Інтернет-конференція «Використання сучасних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі». ЦМСПС. (Кіровоград, 2016).
 27. Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції:«Наукова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти». Кіровоградський інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». (Кіровоград, 2016).
 28. Восьмий міжнародний форум «Інноватика в сучасній освіті». (Київ, 2016).
 29. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді: досвід та проблеми». Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. (Запоріжжя, 2016).
 30. Всеукраїнська веб-конференція: «Учені НАПН України – українським учителям. Особливості організації навчально-виховного процесу в початковій школі у 2016–2017 навчальному році».  Національна академія педагогічних наук України. (Київ, 2016).

Контакти

П.І.П.
Набока Борис Стефанович
Телефони

(0522) 27-45-30
(050) 563-65-67
E-mail
bsnaboka@ukr.net
Адреса сайту школи
http://my-school.kr.ua

Як Ви дізналися про блог директора?

від колеги - 14.5%
з сайту школи - 53.6%
з сайту управління освіти - 2.7%
від методиста ЦМСПС - 0.9%
зі шкільної газети - 5.5%
з пошукової системи - 9.1%
інше - 13.6%
Голосування по цьому опитуванню закінчилося

Якою має бути доля міських (районних) управлінь чи відділів освіти у новій системі управління освітою?

Вони мають бути ліквідовані взагалі - 13.4%
Вони мають залишитися з тими функціями, що є сьогодні - 12.4%
Вони мають залишитися як органи нагляду та контролю - 21.6%
Вони мають залишитися, але виконувати лише сервісні функції - 52.6%

Як часто Ви відвідуєте шкільний сайт?

Кожного дня - 47.5%
Декілька разів на тиждень - 24.2%
Один раз на тиждень - 6.1%
Декілька разів на місяць - 9.1%
Планую відвідувати систематично - 13.1%