Набока Борис Стефанович, директор школи (1982-2017), доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук, Doctor of Philosophy (Ph.D.), вчитель-методист, відмінник освіти України. Коло наукових інтересів: Ключові домінанти управлінської культури керівника закладу загальної середньої освіти. Демократичні виміри розвитку учнівського самоврядування в контексті соціально-педагогічних проблем. Участь в освітніх проектах: Міжнародний проект «Рівний доступ до якісної освіти» (МОН України, НАПН України, Світовий банк).

 1. Из опыта творческого применения идей А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского по формированию школьного коллектива, организации ученического самоуправления // Тезисы докладов областной научно-практической конференции «Проблемы формирования всесторонне развитой личности в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского и практике работы современной школы». – Кировоград: ОИУУ. – 1983. – С. 10-11.

 2. Творче використання ідей В.О. Сухомлинського в управлінні сучасної школи // Тези доповідей республіканської науково-практичної конференції «Ідеї формування гармонійно розвинутої особистості в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського та їх творча реалізація в умовах перебудови загальноосвітньої школи». – Міністерство народної освіти УРСР. – 1988. – С.254-256.

 3. Комп’ютеризація в системі управлінської діяльності директора школи. Всеукраїнська конференція: «Актуальні проблеми управління сучасною школою». – Київ. – 1994.

 4. Нові інформаційні технології в загальноосвітній школі: науково-практичний аспект // Методичний вісник. № 12. – Кіровоград: ОІУВ, 1996. – С. 84-89.

 5. Використання персональних комп’ютерів у початковій школі як компонент гуманізації технології навчання // Тези міжвузівської наукової конференції з проблеми інформатизації освіти. – КДПУ. – 1997.

 6. Шкільна газета як фактор розвитку учнівського самоврядування / «Освітянське слово». Вересень. – 1997.

 7. Втілення нових інформаційних технологій в практику роботи школи // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи». – ХДПУ. – 1997.

 8. Інформаційні технології в школі // Передовий педагогічний досвід Кіровоградщини у новому баченні (II книга). Науково-педагогічне видання до 80-річчя з дня народження В.О. Сухомлинського. – АПН України. – 1998. – С. 27-36.

 9. Все про накази // Методичний посібник для керівників шкіл. Серія: «Азбука управлінської діяльності». № 1. – Кіровоград: ОІУВ. – 1998. – 24 с.

 10. Вчитель-користувач IBM PS // Методичний посібник для керівників шкіл. Серія: «Азбука управлінської діяльності». № 2. – Кіровоград: ОІУВ. – 1998. – 52 с.

 11. Нові інформаційні технології в управлінському процесі // Методичний посібник для керівників шкіл. Серія: «Азбука управлінської діяльності». № 3. – Кіровоград: ОІУВ, 1998. – 56 с.

 12. Нові інформаційні технології в навчально-виховному процесі // Методичний посібник для керівників шкіл. Серія: «Азбука управлінської діяльності». № 4. – Кіровоград: ОІУВ, 1998. – 104 с.

 13. Світ очима дітей (фрагменти освітнього проекту) // Методичний посібник для керівників шкіл. Серія: «Азбука управлінської діяльності». Видання до 80-річчя з дня народження В.О. Сухомлинського. № 5. – Кіровоград: ОІУВ. – 1998. – 38 с.

 14. Боротьба за демократизацію школи наприкінці ХІХ – початку ХХ століття в Україні // Науково-методичний журнал Інституту історії України НАН України «Історія в школі». № 9. – 1998. – С. 10-13.

 15. Нові інформаційні технології освіти – у практику роботи школи / «Директор школи». № 13. – 1998.

 16. Інформатика та інформаційні технології у школі // Науково-методичний журнал Інституту педагогіки АПН України «Комп’ютер у школі та сім’ї». № 2. – 1998. – С. 5-9.

 17. Інформатизація навчально-виховного процесу в системі демократизації освіти / «Директор школи». № 33. – 1998.

 18. Шкільна газета як фактор розвитку учнівського самоврядування // Науково-методичний журнал Інституту педагогіки АПН України «Комп’ютер у школі та сім’ї». № 1. – 1998. – С. 36-37.

 19. Школа: наука, майстерність і мистецтво // Методичний посібник для керівників шкіл. Серія: «Азбука управлінської діяльності». № 6. – Кіровоград: ОІУВ, 1999. – 80 с.

 20. Боротьба за демократизацію школи наприкінці ХІХ – поч. ХХ сторіччя в Україні / «Історія України». №43. – 1999. – С. 5-6.

 21. Інформаційно-технологічні нововведення і демократизація навчально-виховного процесу в школі// Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». №17. Збірник наукових праць КДПУ. – 1999. – С. 129-134.

 22. Актуальність ідей В.О. Сухомлинського в реалізації технологічних нововведень у роботі сучасної школи // Матеріали науково-практичної конференції «Педагогіка Василя Сухомлинського на зламі епох» та V Всеукраїнських педагогічних читаннях / За загальною редакцією академіка АПН України О.Я. Савченко. – МОН України. – 1999. – С. 113-115.

 23. Інформаційно-технологічні нововведення і гуманізація навчально-виховного процесу в школі // Науково-методичний журнал АПН України «Шлях освіти». № 3. – 1999. – С. 36-38.

 24. Інформаційно-технологічні нововведення та гуманізація навчально-виховного процесу в школі / «Інформатика». № 17-18. – 1999. – С. 1-2.

 25. Інформаційно-технологічні нововведення та гуманізація навчально-виховного процесу в школі / «Інформатика». № 21- – 1999. – С. 1-2.

 26. Інтернет-технологія як чинник організації самоосвіти педагогічних працівників / «Інформатика». № 37. – 1999. – С. 1-2.

 27. Освіта директора школи та Internet: проблеми, практика, перспективи / «Директор школи». № 65. – 1999. – С. 10.

 28. Освіта директора школи: проблеми, практика, досвід // Матеріали обласної науково-практичної конференції «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: здобутки, проблеми, перспективи». – Травень. – 1999.

 29. Післядипломна освіта та управління навчальними закладами в умовах трансформації суспільства // Тези звітної наукової конференції Державної академії керівних кадрів освіти. Київ. – Квітень. – 1999.

 30. Освіта педагогічних кадрів: проблеми, практика, перспективи / «Директор школи». № 18. – 1999. – С. 10.

 31. Із досвіду роботи експериментальної науково-методичної лабораторії інформаційних технологій ОІУВ на базі школи № 22 м. Кіровограда / «Директор школи». № 3. – 1999. – С. 3.

 32. Сучасні підходи до організації методичної роботи // Тези Всеукраїнської конференції з питань організації методичної роботи з педагогічними кадрами. – Жовтень. 2000.

 33. Демократичні виміри розвитку учнівського самоврядування в контексті соціально-педагогічних проблем // Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». № 21. Збірник наукових праць КДПУ. – 2000. – С. 81-83.

 34. Інформаційно-технологічна розбудова освіти і підвищення кваліфікації педагогічних працівників / «Освітянське слово». Жовтень. –2000.

 35. Використання комп’ютера в управлінні школою / «Освітянське слово». Червень. – 2000.

 36. До нової школи інформаційної доби / «Освітянське слово». Листопад. – 2000.

 37. Сучасні інформаційні технології в навчально-виховному процесі та управлінні школи / Методичний вісник «Інноваційний пошук в освітньому просторі Кіровоградщини». № 28. – Кіровоград: ОІУВ. – 2000. – С. 84-89.

 38. Розвиток ідей про учнівське самоврядування у вітчизняній педагогічній теорії та практиці: Монографія. – Кіровоград: КДПУ. – 2001. – 234 с.

 39. Інтернет-технологія як фактор підвищення кваліфікації вчителів // Науково-методичний журнал АПН України «Шлях освіти». № 1. – 2001. – С. 37-39.

 40. Перспективи розвитку самоврядування в українській школі // Методичний журнал «Столична освіта». – 2001. – Випуск 6.

 41. Перспективи розвитку самоврядування в українській школі // Методичний журнал «Позакласний час». № 122. – 2001. – С. 4-11.

 42. Шкільна комп’ютерна газета / «Завуч». № 14. – Травень. – 2002.

 43. Лекційно-практична система навчання в освітній діяльності вчителя // Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції. – Березень. 2003.

 44. Журнал-записник директора школи // Методичний посібник для керівників шкіл. Серія: «Азбука управлінської діяльності». № 10. – Кіровоград: Управління освіти та науки Кіровоградської облдержадміністрації. 2003. – 106 с.

 45. Роль лабораторії нових інформаційних технологій освіти у самовдосконаленні вчителя // Методичний посібник для керівників шкіл. Серія: «Азбука управлінської діяльності». № 16. – Кіровоград: Управління освіти та науки Кіровоградської облдержадміністрації. – 2003. – 106 с.

 46. Концепція профільного та професійного навчання в старшій школі: умови реалізації // Тези доповідей обласної науково-практичної конференції. – Листопад. – 2004.

 47. Використання віртуального центру навчання у закладах освіти // Науково-методичний журнал «Педагогічна думка». № 3-4. – 2005. – С. 70-71.

 48. Випуск шкільної газети – маленьке свято / «Освітянське слово». Лютий. – 2006.

 49. Інтернет-технологія як чинник підвищення кваліфікації директорів / «Освітянське слово». Червень. – 2006.

 50. Педагогічна виставка як звіт за творчі здобутки / «Освітянське слово». Березень. – 2006.

 51. Діалог навколо інноваційних досягнень / «Освітянське слово». Листопад. – 2006.

 52. Шкільна газета «Alma Mater» – фактор розвитку учнівського самоврядування / «Освітянське слово». Грудень. – 2007.

 53. Інтернет-технологія як чинник підвищення кваліфікації вчителів // Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 1. – 2007. – С. 51-53.

 54. Технологія фахової майстерності: ІКТ-компетентність в освітніх процесах // Збірник матеріалів ІІІ обласних Хмурівських методичних читань. – Кіровоград: Видавництво КОІППО. – 2007. – С. 27-32.

 55. Розвиток сучасної школи в умовах інформаційного суспільства // Науково-методичний посібник: «Технологія фахової майстерності». – Кіровоград: Видавництво КОІППО. № 3. – 2008. – С. 38-42.

 56. Пропозиції, перспективи, новинки / «Освітянське слово». Березень. – 2008.

 57. Архітектоніка управлінської культури директора школи / «Освітянське слово». Серпень. – 2008.

 58. Управлінська культура директора школи: аксіологічний аспект // Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 1-2(5-6). – 2008. – С. 172-175.

 59. Управлінська культура директора школи // Збірник матеріалів ІІІ Міжнародних й XV Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: ідеї, пошуки, перспективи». МОН України. – 2008. – С. 14.

 60. Актуальні аспекти підвищення кваліфікації керівника загальноосвітнього навчального закладу в контексті соціально-економічних вимог // Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 4 (8). – 2008. – С. 14-18.

 61. Проблема політехнічного навчання і поєднання загальної середньої освіти з оволодінням виробничою спеціальністю // Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 1-2 (9-10). – 2009. – С. 53-58.

 62. Ключові домінанти управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу // Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». – Випуск 87. – Збірник наукових праць КДПУ. – 2009. – С. 126-131.

 63. Звіти про участь у ІІ Міжнародному форумі лідерів освіти та у Всеукраїнській виставці-презентації «Інноватика в освіті України - 2009». Web-сторінка на сайті КОІППО імені Василя Сухомлинського: www. koippo.kr.ua

 64. Час дбати про школу та директора / «Освітянське слово». Листопад. – 2009.

 65. Найпріоритетніша галузь – освіта / «Вечірня газета». Грудень. № 51. – 2009.

 66. Вимоги до сучасного уроку // Методичний посібник для керівників шкіл. Серія: «Азбука управлінської діяльності». № 18. – Кіровоград: КОІППО. – 2009. – 24 с.

 67. Типологія уроків // Методичний посібник для керівників шкіл. Серія: «Азбука управлінської діяльності». № 19. – Кіровоград: КОІППО. – 2009. – 34 с.

 68. Філософські аспекти проблеми здоров’я та здорового способу життя: ретроспективний контент-аналіз // Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 1-2 (13-14). – 2010. – С. 23-30.

 69. Теоретичні й практичні засади розвитку обдарованості особистості дитини в контексті спрямованої діяльності сучасної школи // Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 3-4 (15-16). – 2010. – С. 31-36.

 70. Проблеми розвитку обдарованості особистості дитини: психолого-педагогічні засади // Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». – Випуск 91. – Збірник наукових праць КДПУ. – 2010. – С. 163-168.

 71. Шкільний музей став гордістю поколінь / «Освітянське слово». Травень. – 2010.

 72. Звіт про участь у II Всеукраїнському форумі молодіжної преси та XIII Національному конкурсі шкільних газет. Web-сторінка на сайті КОІППО імені Василя Сухомлинського: www. koippo.kr.ua

 73. Шкільна, активна, креативна / «Освітянське слово». Липень. – 2010.

 74. Створення ефективної системи запобігання злочинам серед неповнолітніх – надійне забезпечення зниження рівня злочинності // Наукове видання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасні проблеми». – Кіровоград: Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС. – 2010. – С.42-44.

 75. Концептуальні засади розвитку учнівського самоврядування в контексті здійснення громадянського виховання учнівської молоді //Наукові записки. – Випуск 32. – Серія: «Педагогіка і психологія». Збірник наукових праць Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – 2010. – С. 169-173.

 76. Розвиток дидактичних ідей В.О. Сухомлинського в сучасній освіті // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. – Кіровоград: КОІППО імені Василя Сухомлинського. – 2010.

 77. Філософські аспекти проблеми здоров’я та здорового способу життя // Науково-методичний журнал «Основи здоров’я». № 1(1). – Харків: Видавництво «Основа». – 2011. – С. 5-10.

 78. Пізнавальна діяльність як основа розвитку особистості учня // Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». – Випуск 93. – Збірник наукових праць КДПУ. – 2011. – С. 111-115.

 1. Відвертий друг і співрозмовник / «Освітянське слово». Березень. – 2011.

 2. Роль органів місцевої влади та громадських організацій у попередженні злочинності неповнолітніх // Наукове видання. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Протидія злочинності неповнолітніх: досвід та сучасні проблеми». – Кіровоград: Кіровоградський юридичний інститут ХНУВС. – 2011. – С. 157-158.

 3. Архітектоніка управлінської культури директора школи в контексті соціально-економічних вимог// Науково-методичний журнал «Управління школою». № 22-24(322-324). – Харків: Видавництво «Основа». – 2011. – С. 15-19.

 4. Сутність та зміст моделювання в управлінні загальною середньою освітою: національний та світовий досвід // Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». – Випуск 101. – Збірник наукових праць КДПУ. – 2011. – С. 196-208.

 1. Систематизований збірник матеріалів авторського методичного семінару-практикуму за темою: «Технологія вдосконалення системи самоосвітньої науково-методичної роботи вчителя» // Інформаційно-методичний посібник. Серія «Азбука управлінської діяльності». Випуск 20. – Кіровоград: Управління освіти Кіровоградської міської ради. – 2011. – 56 с.

 2. Методичні рекомендації щодо реалізації науково-методичної проблеми школи: «Вдосконалення системи самоосвітньої науково-методичної роботи вчителя в контексті підвищення його професійної компетентності та розвитку здібностей особистості учня» // Інформаційно-методичний посібник. Серія «Азбука управлінської діяльності». Випуск 21. – Кіровоград: Управління освіти Кіровоградської міської ради. – 2011. – 56 с.

 3. Збірник матеріалів для учасників авторського методичного семінару-практикуму за темою: «Технологія вдосконалення системи самоосвітньої науково-методичної роботи вчителя» та методичні рекомендації щодо опанування вчителем основ інформаційно-комунікаційних технологій // Інформаційно-методичний посібник. Серія «Азбука управлінської діяльності». Випуск 22. – Кіровоград: Управління освіти Кіровоградської міської ради. – 2011. – 64с.

 4. Аксіологічні аспекти моделювання в управлінні освітою (на прикладі національного та європейського досвіду) // Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». №3-4 (19-20). – 2011. – С. 9-14.

 5. Імідж сучасної школи як фактор впливу традицій громадянського суспільства на розвиток ціннісних орієнтацій учнів. // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Ідеї В.О. Сухомлинського про науку, майстерність і мистецтво управління в практиці сучасного освітнього менеджменту». – Кіровоград: Інститут педагогіки НАПН України, КОІППО імені Василя Сухомлинського. – 2011.

 6. Організація позакласної дозвіллєвої діяльності старшокласників як психолого-педагогічна проблема // Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». – Випуск 103. – Збірник наукових праць КДПУ. – 2012. – С. 190-199.

 1. Роль учнівського самоврядування в процесі розвитку соціальних якостей старшокласників // Збірник наукових праць Інституту проблем виховання НАПН України: «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді». – Випуск 16. Книга 1. – 2012. – С. 216-222.

 2. Учень – викладач – комп’ютер. Інновації якісної освіти / «Освітянське слово». Жовтень. – 2012.

 3. Управлінська діяльність директора школи: навчально-виховний аспект // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Виховання громадянина-патріота в педагогіці В.Сухомлинського та сучасній освітній практиці». – Кіровоград: Інститут проблем виховання НАПН України, КОІППО імені Василя Сухомлинського. – 2012.

 4. Альманах «Антологія педагогічних думок». (Частина І) // Інформаційно-методичний посібник. Серія «Азбука управлінської діяльності». Випуск 23. – Кіровоград: Управління освіти Кіровоградської міської ради. – 2012. – 84с.

 5. Альманах «Антологія педагогічних думок». (Частина ІІ) // Інформаційно-методичний посібник. Серія «Азбука управлінської діяльності». Випуск 24. – Кіровоград: Управління освіти Кіровоградської міської ради. – 2012. – 96 с.

 6. Інноватика в сучасній освіті / «Вечірня газета». Листопад. № 45. – 2012.

 7. Аксіологічні аспекти компетенізації освіти // Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 1 (25). – 2013. – С. 11-16.

 8. Акмеологічні аспекти компетенізації освіти // Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». – Випуск 122. – Збірник наукових праць КДПУ. – 2013. – С. 241-252.

 1. Система роботи з обдарованими учнями в загальноосвітній школі // Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 4 (28). – 2013. – С. 34-38.

 2. Роль самостійної пізнавальної діяльності учнів в контексті формування загальнонавчальних умінь // Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». – Випуск 123. Том I. – Збірник наукових праць КДПУ. – 2013. – С. 239-243.

 1. Портфоліо директора школи: самоосвітній контент // Навчально-методичний посібник. Серія: «Азбука управлінської діяльності». Випуск 25. – Кіровоград: Управління освіти Кіровоградської міської ради. – 2013. – 204 с.

 2. Теоретичні й практичні засади розвитку обдарованості дитини в контексті спрямованої діяльності сучасної школи // Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави», Крим. – К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України. – 2013. – С. 91-96.

 3. Акмеологічні аспекти розвитку обдарованості дитини в контексті спрямованої діяльності сучасної школи // Науково-методичний журнал НАПН України «Освіта та розвиток обдарованої особистості».– К.: Інститут обдарованої дитини НАПН України. № 2. – 2012.

 4. Проблеми управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу в творчій спадщині В.О.Сухомлинського // Збірник науково-методичних статей «Педагогічний процес: теорія і практика». – Випуск 1. – Кіровоград: ЦМСПС. – 2013. – С. 109-113.

 5. Пропедевтичні витоки профільного навчання загальної середньої освіти: політехнічний контент // Збірник науково-методичних статей науково-практичної інтернет-конференції «Науково-методичний супровід допрофільного і профільного навчання в умовах міста». – Випуск 2. – Кіровоград: ЦМСПС. – 2014.

 6. Проектування освітнього середовища загальноосвітнього закладу щодо створення оптимальної системи роботи з обдарованими дітьми // Збірник науково-методичних статей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід розвитку обдарованості особистості учня». НАПН України. – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – 2014. – С.197-203.

 7. Пропедевтичні витоки профільного навчання загальної середньої освіти: політехнічний контент // Наукові записки. Серія: «Педагогічні науки». – Випуск 131. – Збірник наукових праць КДПУ. – 2014. – С. 139-144.

 1. Система трудового виховання учнівської молоді в контексті ціннісних орієнтацій науково-педагогічної спадщини І.Г. Ткаченка // Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 1 (33). – 2015. – С.18-22.

 2. Синергетика як методологія в системі патріотичного виховання учнівства // Збірник науково-методичних статей науково-практичної інтернет-конференції «Формування системи патріотичного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи». – Випуск 3. – Кіровоград: ЦМСПС. – 2015. – С.22-24.

 3. Використання сучасних технологій в управлінській діяльності керівниками навчальних закладів // Тези Інтернет-конференції: «Шляхи ефективного впровадження новітніх освітніх технологій у навчальних закладах». – Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського». – 2016. – С.17.

 4. Формування кваліфікованого фахівця в контексті оцінювання його професійної компетентності // Збірник статей науково-практичної інтернет-конференції: «Використання сучасних педагогічних технологій у навчально-виховному процесі». – Кіровоград: ЦМСПС. – 2016. – С. 16-20.

 5. Реалізація особистісно орієнтованого навчання та виховання в контексті наукової спадщини Г. Костюка // Тези Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції:«Наукова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти». – Кіровоградський інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна». – 2016. – С. 32. 

 6. Розвиток особистості дитини в контексті формування та самореалізації ключових компетентностей // Науково-методичний журнал «Педагогічний вісник». № 1-2 (45-46). – 2018. – С. 52-56.

Контакти

П.І.П.
Набока Борис Стефанович
Телефон

(050) 563-65-67
E-mail
bsnaboka@ukr.net
Адреса сайту школи
http://my-school.kr.ua