Набока Борис Стефанович, директор школи (1982-2017), доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук, Doctor of Philosophy (Ph.D.), вчитель-методист, відмінник освіти України. Коло наукових інтересів: Ключові домінанти управлінської культури керівника закладу загальної середньої освіти. Демократичні виміри розвитку учнівського самоврядування в контексті соціально-педагогічних проблем. Участь в освітніх проектах: Міжнародний проект «Рівний доступ до якісної освіти» (МОН України, НАПН України, Світовий банк).

Авторські статті з проблем сухомлиністики (1983-2018)

 1. Из опыта творческого применения идей А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского по формированию школьного коллектива, организации ученического самоуправления // Тезисы докладов областной научно-практической конференции «Проблемы формирования всесторонне развитой личности в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского и практике работы современной школы». – Кировоград: ОИУУ. – 1983. – С. 10-11.

 2. Творче використання ідей В.О. Сухомлинського в управлінні сучасної школи // Тези доповідей республіканської науково-практичної конференції «Ідеї формування гармонійно розвинутої особистості в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського та їх творча реалізація в умовах перебудови загальноосвітньої школи». – Міністерство народної освіти УРСР. – 1988. – С.254-256.

 3. Комп’ютеризація в системі управлінської діяльності директора школи. Всеукраїнська конференція: «Актуальні проблеми управління сучасною школою». – Київ. – 1994.

 4. Нові інформаційні технології в загальноосвітній школі: науково-практичний аспект // Методичний вісник. № 12. – Кіровоград: ОІУВ, 1996. – С. 84-89.

 5. Використання персональних комп’ютерів у початковій школі як компонент гуманізації технології навчання // Тези міжвузівської наукової конференції з проблеми інформатизації освіти. – КДПУ. – 1997.

Участь у засіданнях спеціалізованих вчених рад у якості офіційного опонента

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка:

 1. Дисертаційна робота Смирнової Ірини Михайлівни «Формування інформаційної культури майбутніх учителів початкових класів», 2004.
 2. Дисертаційна робота Добридень Алли Володимирівни «Формування навичок самоосвіти у старшокласників», 2010.
 3. Дисертаційна робота Шупти Ірини Миколаївни «Підготовка майбутніх менеджерів сфери агропромислового комплексу до попередження конфліктів в управлінській діяльності», 2011.
 4. Дисертаційна робота Петюренко Анни Петрівни «Формування готовності студентів медичних коледжів до використання інформаційних технологій у професійній діяльності», 2014.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського:

 1. Дисертаційна робота Шикової Юлії Олександрівни «Організація учнівського самоврядування в середніх загальноосвітніх навчальних закладах», 2011.

Участь у науково-практичних конференціях (1983-2018)

 1. Областная научно-практическая конференция «Проблемы формирования всестороннеразвитой личности в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского и практике работы современной школы». (Кировоград, 1983).
 2. Республіканська науково-практична конференція «Ідеї формування гармонійно розвинутої особистості в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського та їх творча реалізація в умовах перебудови загальноосвітньої школи». (Кіровоград, 1988).
 3. Всеукраїнська конференція: «Актуальні проблеми управління сучасною школою». (Київ, 1994).
 4. Міжвузівська наукова конференція «Використання персональних комп’ютерів у початковій школі». (Дніпропетровськ, 1996).
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи». (Херсон, 1997).

Участь у проектах, форумах, ярмарках, виставках (2011-2018)

 2011

 1. Всеукраїнська науково-методична конференція «Ідеї В.О. Сухомлинського про науку, майстерність і мистецтво управління в практиці сучасного освітнього менеджменту».Організатори Інститут педагогіки НАПН України, КОІППО імені Василя Сухомлинського. (Кіровоград, 18.03.2011).

2012

 1. ІV Національна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті-2012». Організатори Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, компанія «Виставковий Світ» (Київ, 16-18.10.2012).

2013

 1. Ювілейна загальнонаціональна акція «Флагмани освіти і науки України». За підтримки Адміністрації Президента України, Верховної Ради України. Організатори Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Український видавничий центр «Галактика» (Київ, 18.10.2013).
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації, психолого-дидактичний супровід, досвід роботи, перспективи» (Кіровоград, 16-17.04.2013).
 3. XVI Міжнародний конкурс шкільних медіа (Миколаїв, 26.04.2013).
 4. V Всеукраїнський форум юнкорів (Миколаїв, 25-27.04.2013).
 5. VІ Міжнародні та ХХ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості», присвячені 95-ій річниці від дня народження педагога (Кіровоград - Павлиш, 27-28.09.2013).
 6. Міжнародна науково-практична конференція (вебінар) «Напрямки розвитку виховання в контексті реалізації ініціативи «Наша нова школа». Московський державний університет технологій та управління ім. К. Розумовського (Москва, 28-29.03.2013).
 7. Обласний ярмарок педагогічних ідей «Освітянські обрії Кіровоградщини-2013» (Кіровоград, 20.08.2013).
 8. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави». Інститут обдарованої дитини НАПН України (АР Крим, Гаспра, 26-30.09.2013).

Контакти

П.І.П.
Набока Борис Стефанович
Телефон

(050) 563-65-67
E-mail
bsnaboka@ukr.net
Адреса сайту школи
http://my-school.kr.ua