Набока Борис Стефанович, директор школи (1982-2017), доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук, Doctor of Philosophy (Ph.D.), вчитель-методист, відмінник освіти України. Коло наукових інтересів: Ключові домінанти управлінської культури керівника закладу загальної середньої освіти. Демократичні виміри розвитку учнівського самоврядування в контексті соціально-педагогічних проблем. Участь в освітніх проектах: Міжнародний проект «Рівний доступ до якісної освіти» (МОН України, НАПН України, Світовий банк).

Авторські статті з проблем сухомлиністики (1983-2018)

 1. Из опыта творческого применения идей А.С. Макаренко и  В.А. Сухомлинского по формированию школьного коллектива, организации ученического самоуправления //Тезисы докладов областной научно-практической конференции «Проблемы формирования всесторонне развитой личности в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского и  практике работы современной школы». – Кировоград: ОИУУ, 1983. – С.10-11.
 2. Творче використання ідей В.О. Сухомлинського в управлінні сучасної школи //Тези доповідей республіканської науково-практичної конференції «Ідеї формування гармонійно розвинутої особистості в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського та їх творча реалізація в умовах перебудови загальноосвітньої школи». – Міністерство народної освіти УРСР. – 1988. – С. 254-256.
 3. Комп’ютеризація в системі управлінської діяльності директора школи (Тези). Всеукраїнська конференція: Актуальні проблеми управління учасною школою. – Київ. –  1994.
 4. Нові інформаційні технології в загальноосвітній школі: науково-практичний аспект //Методичний вісник. № 12. – Кіровоград: ОІУВ, 1996. – С.84-89.
 5. Використання персональних комп’ютерів у початковій школі як компонент гуманізації технології навчання //Тези міжвузівської наукової конференції з проблеми інформатизації освіти. – КДПУ. – 1997.

Участь у засіданнях спеціалізованих вчених рад у якості офіційного опонента

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка:

 1. Дисертаційна робота Смирнової Ірини Михайлівни «Формування інформаційної культури майбутніх учителів початкових класів», 2004.
 2. Дисертаційна робота Добридень Алли Володимирівни «Формування навичок самоосвіти у старшокласників», 2010.
 3. Дисертаційна робота Шупти Ірини Миколаївни «Підготовка майбутніх менеджерів сфери агропромислового комплексу до попередження конфліктів в управлінській діяльності», 2011.
 4. Дисертаційна робота Петюренко Анни Петрівни «Формування готовності студентів медичних коледжів до використання інформаційних технологій у професійній діяльності», 2014.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського:

 1. Дисертаційна робота Шикової Юлії Олександрівни «Організація учнівського самоврядування в середніх загальноосвітніх навчальних закладах», 2011.

Участь у науково-практичних конференціях (1983-2018)

 1. Областная научно-практическая конференция «Проблемы формирования всестороннеразвитой личности в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского и практике работы современной школы». (Кировоград, 1983).
 2. Республіканська науково-практична конференція «Ідеї формування гармонійно розвинутої особистості в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського та їх творча реалізація в умовах перебудови загальноосвітньої школи». (Кіровоград, 1988).
 3. Всеукраїнська конференція: «Актуальні проблеми управління сучасною школою». (Київ, 1994).
 4. Міжвузівська наукова конференція «Використання персональних комп’ютерів у початковій школі». (Дніпропетровськ, 1996).
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи». (Херсон, 1997).

Участь у проектах, форумах, ярмарках, виставках (2006-2018)

 1. Всеукраїнський соціально-педагогічний проект «Краща організація діяльності учнівського самоврядування». МОН України. 1982-2014.
 2. Національний медійний проект з розвитку молодіжної преси «Конкурс шкільних газет». МОН України, НАПН України, НСЖ України. 1996-2014.
 3. Міжнародний проект провідних викладачів з підготовки керівників шкіл у галузі управлінської діяльності «Рівний доступ до якісної освіти». МОН України, НАПН України, Міжнародний банк розвитку та реконструкцій. (Міжнародний сертифікат Директорату проекту, Київ, 2008).
 4. IХ Національний конкурс шкільних газет. Національна спілка журналістів України, НАПН України. (Миколаїв, 2006).
 5. Х Національний конкурс шкільних газет. Національна спілка журналістів України, НАПН України. (Миколаїв, 2007).

Контакти

П.І.П.
Набока Борис Стефанович
Телефон

(050) 563-65-67
E-mail
bsnaboka@ukr.net
Адреса сайту школи
http://my-school.kr.ua