Набока Борис Стефанович, директор школи (1982-2017), доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук, Doctor of Philosophy (Ph.D.), вчитель-методист, відмінник освіти України. Коло наукових інтересів: Ключові домінанти управлінської культури керівника закладу загальної середньої освіти. Демократичні виміри розвитку учнівського самоврядування в контексті соціально-педагогічних проблем. Участь в освітніх проектах: Міжнародний проект «Рівний доступ до якісної освіти» (МОН України, НАПН України, Світовий банк).

Короткі відомості

Детальніше...

Набока Борис Стефанович, директор школи, доцент кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, кандидат педагогічних наук, Doctor of Philosophy (Ph.D.), вчитель-методист, відмінник освіти України.

Коло наукових інтересів: Ключові домінанти управлінської культури закладу загальної середньої освіти. Демократичні виміри розвитку учнівського самоврядування в контексті соціально-педагогічних проблем.

Участь в освітніх проектах: Міжнародний проект «Рівний доступ до якісної освіти» (МОН України, НАПН України, Світовий банк). Провідний викладач з підготовки керівників шкіл у галузі управлінської діяльності (Міжнародний сертифікат Директорату проекту), Всеукраїнський проект «Найкраща шкільна газета України». (Національний конкурс шкільних газет Національної спілки журналістів України та НАПН України).

Авторські статті з проблем сухомлиністики (1983-2018)

 1. Из опыта творческого применения идей А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского по формированию школьного коллектива, организации ученического самоуправления // Тезисы докладов областной научно-практической конференции «Проблемы формирования всесторонне развитой личности в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского и практике работы современной школы». – Кировоград: ОИУУ. – 1983. – С. 10-11.

 2. Творче використання ідей В.О. Сухомлинського в управлінні сучасної школи // Тези доповідей республіканської науково-практичної конференції «Ідеї формування гармонійно розвинутої особистості в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського та їх творча реалізація в умовах перебудови загальноосвітньої школи». – Міністерство народної освіти УРСР. – 1988. – С.254-256.

 3. Комп’ютеризація в системі управлінської діяльності директора школи. Всеукраїнська конференція: «Актуальні проблеми управління сучасною школою». – Київ. – 1994.

 4. Нові інформаційні технології в загальноосвітній школі: науково-практичний аспект // Методичний вісник. № 12. – Кіровоград: ОІУВ, 1996. – С. 84-89.

 5. Використання персональних комп’ютерів у початковій школі як компонент гуманізації технології навчання // Тези міжвузівської наукової конференції з проблеми інформатизації освіти. – КДПУ. – 1997.

Участь у засіданнях спеціалізованих вчених рад у якості офіційного опонента

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка:

 1. Дисертаційна робота Смирнової Ірини Михайлівни «Формування інформаційної культури майбутніх учителів початкових класів», 2004.
 2. Дисертаційна робота Добридень Алли Володимирівни «Формування навичок самоосвіти у старшокласників», 2010.
 3. Дисертаційна робота Шупти Ірини Миколаївни «Підготовка майбутніх менеджерів сфери агропромислового комплексу до попередження конфліктів в управлінській діяльності», 2011.
 4. Дисертаційна робота Петюренко Анни Петрівни «Формування готовності студентів медичних коледжів до використання інформаційних технологій у професійній діяльності», 2014.

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського:

 1. Дисертаційна робота Шикової Юлії Олександрівни «Організація учнівського самоврядування в середніх загальноосвітніх навчальних закладах», 2011.

Участь у науково-практичних конференціях (1983-2018)

 1. Областная научно-практическая конференция «Проблемы формирования всестороннеразвитой личности в педагогическом наследии В.А. Сухомлинского и практике работы современной школы». (Кировоград, 1983).
 2. Республіканська науково-практична конференція «Ідеї формування гармонійно розвинутої особистості в педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського та їх творча реалізація в умовах перебудови загальноосвітньої школи». (Кіровоград, 1988).
 3. Всеукраїнська конференція: «Актуальні проблеми управління сучасною школою». (Київ, 1994).
 4. Міжвузівська наукова конференція «Використання персональних комп’ютерів у початковій школі». (Дніпропетровськ, 1996).
 5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи». (Херсон, 1997).

Участь у проектах, форумах, ярмарках, виставках (2011-2018)

 2011

 1. Всеукраїнська науково-методична конференція «Ідеї В.О. Сухомлинського про науку, майстерність і мистецтво управління в практиці сучасного освітнього менеджменту».Організатори Інститут педагогіки НАПН України, КОІППО імені Василя Сухомлинського. (Кіровоград, 18.03.2011).

2012

 1. ІV Національна виставка-презентація «Інноватика в сучасній освіті-2012». Організатори Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, компанія «Виставковий Світ» (Київ, 16-18.10.2012).

2013

 1. Ювілейна загальнонаціональна акція «Флагмани освіти і науки України». За підтримки Адміністрації Президента України, Верховної Ради України. Організатори Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Український видавничий центр «Галактика» (Київ, 18.10.2013).
 2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації, психолого-дидактичний супровід, досвід роботи, перспективи» (Кіровоград, 16-17.04.2013).
 3. XVI Міжнародний конкурс шкільних медіа (Миколаїв, 26.04.2013).
 4. V Всеукраїнський форум юнкорів (Миколаїв, 25-27.04.2013).
 5. VІ Міжнародні та ХХ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості», присвячені 95-ій річниці від дня народження педагога (Кіровоград - Павлиш, 27-28.09.2013).
 6. Міжнародна науково-практична конференція (вебінар) «Напрямки розвитку виховання в контексті реалізації ініціативи «Наша нова школа». Московський державний університет технологій та управління ім. К. Розумовського (Москва, 28-29.03.2013).
 7. Обласний ярмарок педагогічних ідей «Освітянські обрії Кіровоградщини-2013» (Кіровоград, 20.08.2013).
 8. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Обдаровані діти – інтелектуальний потенціал держави». Інститут обдарованої дитини НАПН України (АР Крим, Гаспра, 26-30.09.2013).

Контакти

П.І.П.
Набока Борис Стефанович
Телефон

(050) 563-65-67
E-mail
bsnaboka@ukr.net
Адреса сайту школи
http://my-school.kr.ua